Komple Taşımacılık (FTL - Full Truck Load)

Komple Taşımacılık (FTL – Full Truck Load)

Komple Taşımacılık, lojistik ve nakliye sektöründe kullanılan bir terim olup, FTL (Full Truck Load) kavramını ifade eder. Bu yöntemde, bir kamyonun tamamı tek bir müşteri tarafından kullanılır. Yani, nakliye sırasında kamyonun tamamı, tek bir gönderinin taşınması için ayrılır ve bu, özellikle büyük hacimli veya ağırlıklı malzemelerin taşınması gerektiğinde tercih edilen bir yöntemdir.

FTL ve LTL Arasındaki Fark: Komple Taşımacılık (FTL) ile Parsiyel Taşımacılık (LTL – Less Than Truckload) arasındaki en büyük fark, taşınan yükün miktarı ve kamyon içindeki alanın kullanım şeklidir. FTL, genellikle daha hızlı teslimat süreleri ve yükün taşıma sırasında daha az elleçlenmesi gibi avantajlara sahiptir. Bu avantajlar, yükün doğrudan gönderici ve alıcı arasında taşınmasından ve ara duraklar olmaksızın doğrudan teslim edilmesinden kaynaklanır.